Spring til indhold

Studieforløb

Er Holbæk Drama College noget for dig? Her kan du finde flere oplysninger om indholdet på Scenisk Grundkursus.

Holbæk Drama College indeholder

Som elev på HDC modtager du undervisning af professionelle scenekunstnere i nogle gennemgående fagområder:

Skuespillerens værksted 

Her får du grundlæggende undervisning i skuespillerens teknikker. Det vil give dig forståelse af krop og rum, stemme og tekst, maske og figur. Og så bliver du introduceret til nogle af de klassiske mestre som Stanislavskij og Brecht,  men også en række andre skuespilteknikker.

Iscenesættelse og forestillinger

Udover små visninger efter hvert forløb, skal du også deltage i HDC-iscenesættelser. På andet år spiller du med i en børne- eller ungdomsteaterforestilling produceret af Teatret Fair Play, der turnerer rundt i Holbæk Kommune i en uge. Som afgangselev på tredje år, deltager du blandt andet i Holbæk Teaters sommerforestilling.

Aspirationsforløb og masterclasses

Her får du mulighed for at vælge et inspirationsområde, som du gerne vil undersøge i dybden. Det kunne eksempelvis være at arbejde som Dramatiker, Musicalperformer, Scenograf, Instruktør m.fl. Ydermere skal du på besøg på forskellige uddannelsesinstitutioner, hvor du skal møde studerende indenfor scenekunsten. Du skal også på masterclasses inden for emner, som du ikke har beskæftiget dig med før, eksempelvis Devising og lignende.

Sang og dans

I løbet af de tre år kommer du til at arbejde med både sang og dans som en del af skuespillerens værktøjskasse. I sang arbejder vi både med kor og solo-sang, og i dans prøver vi stilarter som standard, showdance og modern dance.


Øvrigt indhold


Udover undervisning tager vi på studietur én gang årligt, hvor du får mulighed for at få international erfaring med scenekunst, møde andre talenter og professionelle scenekunstnere.

Vi deltager på Aprilfestival, der er en årligt tilbagevendende børne- og ungdomsteaterfestival i Danmark, og vi ser i det hele taget mange teaterforestillinger sammen.

I nedenstående bokse kan du læse om de konkrete forløb for hver årgang:

Første år

Udover din undervisning på Stenhus Gymnasium & HF, har du også 10 timers undervisning på Holbæk Drama College hver uge. På første år arbejder vi fokuseret med skuespillerens to vigtigste instrumenter: Stemmen og kroppen.

WOODS - Dans og Yoga
Hos WOODS bliver alle elever på Holbæk Drama College trænet i smidighed samt dans. Det betyder, at du skal have yogafitness én gang om ugen samt undervises i dans på et andet tidspunkt. Undervisningen på WOODS er en fast del af din træning i de første to år, og du vil i løbet af denne tid arbejde med minimum 4 dansestile samt have kontinuerlig yogatræning.

TEATERLEG OG TEAMBUILDING

I denne workshop vil der være fokus på at få dig til at føle dig mere sikker og spille jer sammen som gruppe. Vi starter med det legeprægede og bevæger os stadig mere i retning af skuespillet. I skal også i gang med mentorsamtaler og porteføljeskrivning.

SKUESPILLEREN OG NÆRVÆRET
Det allervigtigste for en skuespiller er at være nærværende på scenen. I dette forløb vil I blive introduceret til grundlæggende skuespilteknik, der skaber en bevidsthed om nærværets betydning på scenen.

STEMMETRÆNING
Efter efterårsferien møder du jeres første gæsteunderviser. Du skal nu arbejde med skuespillerens ene vigtige værktøj: Stemmen. At bruge stemmen korrekt er ikke nemt, og du skal arbejde med at finde dit eget udtryksregister. Dette forløb afsluttes med en åben arbejdsdemonstration.

KROPPENS UDTRYKSMULIGHEDER
Sideløbende med stemmetræning, skal du arbejde med skuespillerens andet værktøj: Kroppen. Her arbejder du med fokus på, hvordan kan man lære at bruge kroppen i forhold til rum, medspillere, rekvisitter osv. Også her er der gæstelærer, og forløbet afsluttes også med en åben arbejdsdemonstration.

SKUESPILLEREN OG IMPROVISATION
Til disse workshops møder du endnu en gæsteunderviser. I skal udforske improvisation; Hvordan kan man blive en bedre improvisator? Hvordan kan man, som spiller, selv skabe sit eget sceniske materiale? Målet er, at holdet skal lave en teatercafeaften,hvor I viser eksempler på improvisationsteater.

SKUESPILLEREN OG KARAKTEREN
Hvordan kan man fortolke en dramatisk tekst? Hvordan kan arbejde med at skabe og spille en psykologisk troværdig karakter? I første del af dette forløb, skal du  afprøve forskellige måder at åbne, forstå og spille en karakter. I anden del har du soloundervisning én gang om ugen (45 minutter) med din gæstelærer. Resten af tiden arbejder du selvstændigt med din karakter. Forløbet afsluttes med et intensivt projektforløb, hvor I i fællesskab arbejder videre med jeres karakterer. Forløbet slutter med en åben visning.

APRILFESTIVALEN
Robert Parr, kunstnerisk leder af Teatret Fair Play, vil indvi dig i sin store viden om børne- og ungdomsteater. På Aprilfestivalen lægger Robert et tæt program for alle de forestillinger, I skal se. Herforuden skal I bo sammen med elever fra andre talentudviklings-programmer samt kulturcrews fra hele landet. Herforuden skal du møde et hav af professionelle scenekunstnere både foran og bag scenen.

STUDIETUR
Hvert år tager HDC på studietur. Vi besøger forskellige festivaler i Europa eller deltager som aktører i samarbejdsprojekterne på tværs af grænser, og derfor vil studieturen på første år aldrig være det samme for hver årgang.

Herforuden vil Holbæk Drama College arrangere et spændende teatertursprogram for jer – mest i København, og der vil være fællestræf for alle årgangene én gang om måneden, hvor vi spiser og hygger.

Andet år

På dit andet år skal du til at arbejde rigtig meget forskellige skuespilsteknikker. Du skal lære at arbejde med dig selv som spiller, arbejde med flow, nærvær og forståelsen af samspillets vigtighed

BRECHT
Du skal i dette workshopforløb arbejde med den såkaldte fremstillende skuespilteknik som den tyske dramatiker Bertolt Brecht udviklede fra slutningen af 20’erne og frem. Du kommer til at arbejde med Brechts episke teater; hvordan skuespillerne arbejder med rollen, når de skal demonstrere fortællingen i stedet for at spille den. I slutter af med en visning for et offentligt publikum.

STUDIETUR
I forbindelse med Brecht-forløbet tager I til Berlin og ser mesterens værker på egen scene. Herforuden skal I også se andre forestillinger, på museer og i det hele taget opleve en af Europas fornemmelse kulturhovedstæder på nært hold.


PERFORMEREN
Workshopforløbet bygger videre på forløbet fra 1.år, Kroppens udtryksmuligheder, men er nu rettet specifikt mod en særlig teaterform – performanceteatret. I dette workshopforløb skal du arbejde med et helt nyt teatersprog, der opstod i 60´erne og 70´erne. Performanceteatret er et brud med det dramatiske teaters konkrete lineære handling. Det er et teater, der først og fremmest skal sanses og derefter forstås. Også her skal I spille små scener for et publikum.

TEATERPRODUKTION
I skal nu lave en ungdomsforestilling sammen med det kreative hold på Teatret Fair Play. Målet er at give jer en forståelse af, hvordan I bruger de teknikker, som I har lært indtil videre. Samtidig skal I opleve, hvordan det er at skabe en forestilling baseret på skreven tekst. At opbygge karakter og historie. Og sluttelig skal I på turne med forestillingen og spille både for børn i folkeskolen samt familier og deres børn i Holbæk Kommunes opland.

MASKEN

denne workshop skal du fremstille din egen maske, helt fra bunden. Når masken er klar til brug, skal du lære masken at kende gennem improvisationer. Masken sætter skuespilleren fri og arbejdet hjælper dig til at finde nye og flere sider af sig selv som skuespiller. Endvidere skaber arbejdet en stærk kontakt til skuespilleren bag masken og tilstande af nærvær, frihed og flow er tilsigtet at opnå. Du skal gerne opleve at masken spiller sig selv, uden at skuespilleren behøver at kontrollere den. Dette kalder vi maskefornemmelse. Når masken lever og fungerer i længere tid ad gangen, arbejdes der med at fjerne masken, uden at du mister maskefornemmelsen.

APRILFESTIVAL
Igen i år skal du deltage på Aprilfestivalen sammen med 1. årgang. Denne gang lægger hele programmet dog ikke for holdet, og I skal derfor selv være med til at skabe jeres eget program. På Aprilfestivalen skal I overnatte sammen med 1 årgang samt andre talenthold fra hele landet.

Herforuden vil Holbæk Drama College arrangere et spændende teatertursprogram for jer – mest i København, og der vil være fællestræf for alle årgangene én gang om måneden, hvor vi spiser og hygger.

 

Tredje år

På dit tredje år kommer du til at arbejde med specialeområder og film. Herudover skal du ud og møde folk fra branchen.

MIKE LEIGH
Mike Leighs skuespilteknik, der er helt unik. Mike Leigh arbejder observationsarbejde, og lader sine skuespillere observere deres omgivelser. Ud fra disse observationer skabes karakter, der som oftest består af 3 eller flere af de observerede personer. Dette gøres i et soloforløb. Når skuespillerne endelig mødes, har de dannet karakter, og vi arbejder herefter med, hvad der sker i mødet mellem de karakterer. Hvilke historier og fortællinger opstår. På den måde skabes der basis for et decideret manuskript, der efter længere prøvetid filmes.

ASPIRATIONSFORLØB
I aspirationsforløbene har du mulighed for at dygtiggøre dig inden for lige præcis det felt, som du ønsker at arbejde med. Det kunne være som dramatiker, musical, scenograf eller som performer. Her går du lidt i dybden og får en bedre forståelse for et bestemt område af teatret.

DEVISINGPROJEKT
I skal nu arbejde med devising som metode. I 3 workshops bliver I bevidste om hvor man kan skabe og videreudvikle materiale til en forestillingen. Denne inspiration kan I tage med jer til jeres eksamensprojekt i Drama på gymnasiet.

MASTERCLASSES
I tre masterclasses kommer I til at arbejde med område, som I ikke har beskæftiget jer med før. Det kunne være Dubbing, Instruktion og Meisner, der er en speciel skuespilsteknik. Masterclasses varer 3-6 timer og er meget intense.

ASPIRATIONSMØDER
Vi skal nu på tur. Vi tager blandt andet til Musical Akademiet i Fredericia og Den Dansk Scenekunstskole i København. Her skal I møde forskellige studerende og se faciliteterne. I kommer også til at møde scenografer, regissør, lys- og lydstuderende.
    

APRILFESTIVAL
På denne Aprilfestival skal I følge ét teater i løbet af deres weekend. I skal hjælpe med alle de praktiske ting, få indblik i hvordan teknikerne arbejder osv.

Og derudover skal I naturligvis en masse i teatret.

 Feedback

Sidst opdateret

17.04.2018

Ansvarlig redaktør

Hans Henrik Nielsen

Optagelse og pris

Scenisk Grundkursus

Gymnasium & kostskole