Spring til indhold

Visionen

Den grundlæggende ide 

At skabe en bro: At træffe livsbeslutninger bliver ofte associeret med skilleveje, hvor et valg opfattes som et vendepunkt. Det overordnede mål for Holbæk Drama College (HDC) er at skabe en bro i denne beslutningsproces. Denne bro skaber mulighed for at den enkelte unge kan træffe beslutninger på et kvalificeret grundlag ud fra såvel teori som praktisk arbejde.

  • En bro mellem barndom og voksen

  • En bro mellem tanke og handling

  • En bro mellem muligheden og realiseringen

 

Mål


Målet er, at otte unge pr. årgang udvikler deres scenekunstneriske talenter samtidig med, at de tager en studentereksamen med dramatik på B-niveau. HDC skal på sigt kunne tiltrække unge talenter fra hele landet. Det er målsætningen:

  • At give eleven kulturelle kompetencer, forstået som kultur i bred betydning af ordet, som en grundlæggende del af det sociale og offentlige liv.

  • At eleven udvikler sin forståelse for samfund, kunst, kultur og egen identitet ved at deltage og fortolke kulturen i sine omgivelser og derigennem udvikle evne til at deltage med selvtillid som medborger i kulturlivet.

  • At eleven gennem praktisk og personligt arbejde får kendskab til skuespillets psyko-fysiske proces i samspil med andre.
  • At øge elevens bevidsthed om eget kunstnerisk potentiale.

  • Gennem bevidste beslutninger om deltagelse i kulturlivet, forankret i lokalområdet, at udvikle evnen til at vælge det liv den enkelte ønsker at leve.

Studieplan


Undervisningen på HDC (HDC) varetages af professionelle scenekunstnere. Eleverne på HDC har i gennemsnit 10 timers ugentlig undervisning og træning uden for skoletiden. Undervisningen på HDC ligger i perioden medio august til medio maj. I løbet af de 3 år vil kompleksiteten og graden af gennemarbejdelse af de praktiske projekter være stadigt stigende.

Løbende evaluering og fuldførelse


Hver enkelt elev følges tæt af flere mentorer, der vejleder eleven fagligt og personligt. Efter hvert modul holder en årgangsmentor samtale med eleverne på baggrund deres arbejdsdemonstration/visning, hvor arbejdet, den enkeltes udvikling og studieaktiviteten i den forløbne periode evalueres i fællesskab. Her aftales også de personlige fokusområder for den kommende periode.

Ved fuldførelsen af HDC modtager hver elev et bevis på gennemført kurset. Beviset består af en personlig udtalelse, der karakteriserer eleven såvel generelt som ud fra kurset. Dertil kommer en punktformet oversigt over de forløb, holdet har gennemført.

Optagelse


Der afholdes optagelsessamtaler i foråret med ansøgere til HDC parallelt med den almindelige ansøgningsfrist til STX. Optagelsessamtalen varetages af de to teatre. Samtalen drejer sig om ansøgers motivation, interesse for skuespil og teaterarbejde, erfaring samt en mindre forberedt praktisk visning. De to teatre indstiller otte egnede elever til HDC. Kort efter afholdelse af samtalen modtager ansøgere besked om eventuel optagelse.Feedback

Sidst opdateret

16.03.2017

Ansvarlig redaktør

Hans Henrik Nielsen