Spring til indhold

Partnere

Holbæk Drama College (HDC) er et partnerskab mellem Holbæk Teater, Teatret Fair Play og Stenhus Gymnasium.

HDC udbyder Scenisk Grundkursus (SGK), som er et 3-årigt scenisk kursusforløb, hvor eleven får mulighed for at udvikle sit talent for drama, skuespil og formidling i samspil med et professionelt scenekunstnerisk miljø. SGK tages sideløbende med elevens gymnasiale uddannelse på Stenhus Gymnasium.

Ønsket om at etablere et professionelt scenekunsttilbud i Holbæk Kommune, for unge under 25 år, har været fire år undervejs. I 2014 er samarbejdet blevet realiseret med 7 elever på HDC's første årgang.

Formålet med HDC er at udvikle et kursusforløb, og senere uddannelse, der udvikler unges talent for dramatik, skuespil og formidling i et eksperimenterende og professionelt kunstnerisk miljø. Det skal forberede og inspirere fremtidens aktører indenfor oplevelsesøkonomi såvel nationalt som internationalt.

HDC udfylder tomrummet mellem amatørteater og professionelt teater for de unge. Kursusforløbet giver de unge mulighed for, gennem praktisk og teoretisk arbejde, at kvalificere beslutningsgrundlaget for deres videre karrierevalg.

Det er intentionen, at HDC på sigt skal kunne tiltrække unge talenter fra hele landet, som har en særlig interesse og talent for at arbejde med scenekunst i et professionelt miljø. Og som forpligter sig både til personlig udvikling og til fællesskabet. HDC understøtter et sammenhængende teatermiljø og skaber grundlag for et ungt scenekunstmiljø med et internationalt perspektiv i Holbæk.Feedback

Sidst opdateret

17.04.2018

Ansvarlig redaktør

Hans Henrik Nielsen

Holbæk Teater

Teatret Fair Play

Stenhus Gymnasium

Holbæk Kommune