Preben Melander

Som professor på CBS er Preben Melander kendt af mange erhvervsfolk takket være hans mange lærebøger om moderne økonomistyring, samt tidsskriftet Økonomistyring & Informatik, som han har redigeret siden 1984. Både som forsker og leder har han været en aktiv iværksætter og været med til at etablere fire forskningscentre på CBS: Økonomistyringsgruppen (1980), Center for Offentlig Organisation og Styring (COS) i 1987, Center for Erhvervsøkonomi i 1992 og sidst men ikke mindst Center for Virksomhedsudvikling og Ledelse (CVL) i 1996. De største udfordringer ser han i at skabe en bæredygtig og virkelighedsnær sammenhæng mellem politikernes drømme, embedsværkets roller, borgernes forventninger, fagfolkenes ambitioner og ikke mindst mediernes autenticitet. Lederskab handler om samspillet mellem mennesker og må derfor mobilisere og udfordre alle aktørernes engagement og etiske medansvar for fællesskabets værdiskabelse, på trods af velfærdssamfundets tunge problemer og manglende politiske sammenhængskraft.
Feedback

Sidst opdateret

06.10.2015

Ansvarlig redaktør

Gert Møller Jensen